6 błędów popełnianych przy izolacji przeciwwilgociowej

Prawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa budynku jest gwarantem jego trwałości, a także warunków, jakie będą panowały wewnątrz w przyszłości. Niestety bardzo łatwo jest również wykonując hydroizolację popełnić cały szereg błędów, które w przyszłości mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Jednak pamiętając o prostych zasadach można wykonać izolację w sposób zapewniający jej skuteczność. Najbardziej popularne błędy przy wykonywaniu hydroizolacji budynków i jak ich uniknąć.

Źle wykonana izolacja pionowa lub jej brak

Izolacja pionowa fundamentów jest niezwykle ważna, ponieważ zapobiega nasiąkaniu ich wodą. Jeżeli taka sytuacja następuje fundamenty mogą z czasem tracić swoją wytrzymałość, a woda kapilarnie przesiąka wyżej, czym zagraża wyższym, nadziemnym partiom budynku. Najczęściej popełnianym błędem jest nieumiejętne stosowanie materiału izolacyjnego, który został w danym przypadku wybrany. Jeżeli jest to na przykład płynna emulsja, często nakłada się ją w niewystarczającej ilości warstw. Popularnym błędem jest również niestosowanie gruntu (tak zwanego primera) lub stosowanie go zamiast emulsji właściwej.

Aby zagwarantować skuteczność izolacji należy zawsze i bezwzględnie stosować wybrane preparaty całkowicie zgodnie z zaleceniami producenta. Poleca się również nie łączyć materiałów od różnych producentów. Ważną kwestią jest również mechaniczne zabezpieczenie izolacji, która może ulec uszkodzeniu podczas zasypywania. Najczęściej stosuje się w tym celu folię kubełkową.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa błędy w wykonaniu

Izolacja pozioma chroni fundamenty i cokół przed przesiąkaniem wody w pionie. Aby być skuteczna powinna być ona całkowicie szczelna. Ważna jest również szczelność połączenia jej z izolacją pionową. Idealnie wykonana całość daje tzw, „efekt wanny”, w którym woda nie dostaje się w żadnej ilości do fundamentów z żadnej ze stron. Częstym błędem jest tu niezapewnienie odpowiednio szczelnego połączenia. Problematyczne jest również nieoczyszczenie powierzchni, co prowadzić może do powstawania drobnych pęknięć w warstwie izolacyjnej. Bardzo poważnym błędem przy izolacji papą jest łączenie jej na styk, przy zostawieniu niewielkich szczelin. Prawidłowo powinno się ją łączyć na zakładkę, z dużym marginesem.

Błędy w wykonaniu krycia dachu i stropodachu

Hydroizolacja budynku działa nie tylko od strony gruntu, ale również z góry. Aby zabezpieczyć budynek przed dostawaniem się wilgoci od strony dachu należy pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze, należy bezwzględnie pamiętać o zainstalowaniu pod właściwym pokryciem membrany paroprzepuszczalnej. Jest to materiał, który w znacznej mierze zapobiega zbieraniu się wilgoci pod pokryciem dachu. Po drugie, w przypadku stropodachów należy używać do tego celu wyłącznie specjalnej papy, której skład i metoda wytwarzania zapewniają szczelność przy tego rodzaju konstrukcjach.

Błędy w izolacji tarasu i balkonu

Z podobnym problemem mamy do czynienia w przypadku tarasów, zwłaszcza tych, które znajdują się nad pomieszczeniami. Należy zawsze pamiętać o stosowaniu materiałów, które dedykowane są do tego rodzaju prac. Trzeba również koniecznie pamiętać o zapewnieniu szczelnego połączenia na styku powierzchni tarasu i ściany, gdyż jest to miejsce najmocniej narażone na przesiąkanie. Zarówno w przypadki tarasów i balkonów częstym błędem jest niezapewnienie izolacji dolnej partii ściany, która często jest ochlapywana wodą deszczową. Bardzo poważnym błędem jest również niezapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wody. Stojąca na tarasie, czy balkonie woda jest jednym z najczęstszych powodów powstawania przecieków.

Brak hydroizolacji mokrych pomieszczeń

Błędem, który może stać się przyczyną zawilgocenia jest również niezadbanie o odpowiednią izolację pomieszczeń mokrych. Ściany niepokryte odpowiednią emulsją mogą przesiąkać wodą i w dłuższej perspektywie skutkować poważnymi uszkodzeniami.

Zobacz również: Izolacja pozioma i pionowa fundamentów – jak ją poprawnie wykonać?

Brak izolacji cokołu

Kwestią, o której często się zapomina jest niewykonanie lub złe wykonanie izolacji cokołu, czyli najniższej, nadziemnej części budynku. Jest on z reguły ochlapywany przez rozbryzgującą się wodę deszczową i aby zapobiec zawilgoceniu należy zapewnić odpowiednią izolację ściany do wysokości przynajmniej trzydziestu centymetrów powyżej poziomu gruntu.