Badania geotechniczne gruntu – czy trzeba je wykonać przed rozpoczęciem budowy domu?

Badania geotechniczne gruntu

Budowa domu i innych nieruchomości jest procesem długotrwałym. Zanim jednak dojdzie do rozpoczęcia typowych prac budowlanych, należy zadbać o wiele innych kwestii. Za przykład mogą posłużyć badania geotechniczne gruntu, które odgrywają niezwykle istotną rolę dla bezpieczeństwa mieszkańców. Kto wystawia opinię geotechniczną? Czy badania geotechniczne są obowiązkowe? Jaka jest cena tego typu usługi?

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Analiza geotechniczna działki budowlanej to niezwykle ważny proces poprzedzający rozpoczęcie budowy domu. Dzięki badaniom geotechnicznym gruntu ocenia się kondycję wodno-gruntową miejsca, na którym zaplanowano inwestycję budowlaną. W badaniu można wykazać np. poziom wód gruntowych czy liczbę warstw i rodzaje gruntu na działce. Wykonanie analizy geotechnicznej warto zlecić jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Tym sposobem można uniknąć przykrej niespodzianki w postaci nabycia terenu, który uniemożliwi budowę domu i innych nieruchomości.

Badanie geotechniczne polega na wykonaniu odwiertów geologicznych przez profesjonalne firmy jak np. Fast Kraków. Prawidłowo przeprowadzony odwiert stanowi podstawę dla rzetelnych wyników badań, co umożliwia dokładne poznanie wszystkich istotnych cech gruntu.

Odwiert geologiczny – na czym polega i na co pozwala?

Istnieją dwa sposoby wykonywania odwiertów geologicznych, które stosuje się w zależności od potrzeb. Na dobór metody wiercenia wpływają m.in. warunki hydrogeologiczne, podłoże na działce czy planowane głębokości otworów.

Dzięki odwiertom geologicznym można pobrać próbkę gruntu i wody gruntowej do badań. Odwierty służą też do określenia głębokości występowania wód podziemnych, fizyczno-mechanicznych właściwości gruntu oraz umożliwiają ustalenie profilu geologicznego poszczególnych warstw przewiercanego podłoża. Ponadto odwiert pozwala na przeprowadzenie analizy makroskopowej.

Czy badania geotechniczne są obowiązkowe?

Przez wiele lat badania geotechniczne gruntu nie były wymagane do rozpoczęcia prac budowlanych. Niemniej w wielu przypadkach zlecało się uprzednie wykonanie badań i uzyskania opinii geotechnicznej o działce. Brak dokładnego i profesjonalnego przeanalizowania gruntu ma wpływ na bezpieczeństwo osób, które będą korzystać z budynku. Niewykonanie badania geotechnicznego może skutkować m.in. częstym zalewaniem piwnic, kapilarnym podciąganiem wody w murach, przemakającymi fundamentami, zapadaniem się fundamentów i budynku, pękającymi ścianami i ryzykiem zawalenia się nieruchomości. Bez wiedzy o gruncie i wodach może też pojawić się konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, co rzecz jasna oznacza kolejne wydatki i stratę czasu.

Od pewnego czasu badania geotechniczne gruntu muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac konstrukcyjnych. Uzyskanie opinii geotechnicznej jest niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, bez którego nie ma mowy o wystartowaniu z budową domu i innych inwestycji.

Opinia geotechniczna – co to jest i kto ją wydaje?

Badanie i opinia geotechniczna są wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ekspertyza geotechniczna to dokument, który pozwala na ocenę kategorii geotechnicznej obiektu. Opinia składa się z dwóch części:

Kategoria geotechniczna jest dobierana na podstawie zaplanowanej konstrukcji budynku i aktualnych warunków gruntowych. W zdecydowanej większości przypadków przydziela się pierwszą kategorię, która dotyczy niewielkich nieruchomości budowanych na nieskomplikowanych gruntach tj. parterowe i podpiwniczone. Warto zaznaczyć, że pierwsza kategoria techniczna nie uwzględnia podpiwniczenia.

Druga kategoria geotechniczna odnosi się do budynków, które są stawiane na gruntach o prostych lub złożonych warunkach. Jednak w tym przypadku konieczne jest dokonanie ilościowej i jakościowej oceny szeregu danych geotechnicznych. Przykładem są np. dom jednorodzinny z podpiwniczeniem, budynki biurowe o wysokości nieprzekraczającej 10 kondygnacji czy też hale magazynowe, które powstają na terenie do 1 hektara.

Natomiast trzecia kategoria to budynki:

Do tej kategorii zalicza się m.in. zakłady chemiczne, obiekty związane z energetyką jądrową, budynki oczyszczalni ścieków czy zapory wodne.

Badanie geotechniczne gruntu – cena

Koszt wykonania analizy geotechnicznej działki budowlanej nie jest wygórowany. Niemniej jednak cena badania geotechnicznego gruntu jest uzależniona od liczby odwiertów geologicznych i ich głębokości. Na wzrost finalnej ceny wpływa też metoda wykorzystana do odwiertów oraz obecność podpiwniczenia w projekcie budowlanym. Z kolei koszt opinii geotechnicznej zależy np. od lokalizacji inwestycji oraz liczby badań, które muszą zostać przeprowadzone do wystawienia oceny.

Fast Kraków – odwierty geologiczne i profesjonalne badanie geotechniczne gruntu

Firma budowlana z Krakowa Fast Kraków zachęca do skorzystania z usługi badania geotechnicznego gruntu. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży i dostęp do profesjonalnego sprzętu umożliwiają wykonanie odwiertów geologicznych, które są niezbędne do przeprowadzenia koniecznych analiz wodno-gruntowych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu opinii geotechnicznej do rozpoczęcia prac konstrukcyjnych i wystartowania z budową nieruchomości. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.