Budowa ogrodzenia a przepisy prawne

Budowa ogrodzenia

Zdecydowana większość nieruchomości potrzebuje ogrodzenia działki, co pozwoli na odseparowanie parceli od pozostałych gruntów. Drewniany płot, metalowa siatka czy też niewielki murek umożliwiają zachowanie prywatności. Czy na ogrodzenie trzeba mieć pozwolenie? W jakich przypadkach można postawić ogrodzenie bez pozwolenia?

Czy na ogrodzenie trzeba mieć pozwolenie?

Podobnie jak w przypadku domu, tak samo i budowa ogrodzenia istotną rolę odgrywa wysokość. Można postawić ogrodzenie bez pozwolenia, ale wtedy i tylko wtedy, gdy wysokość płotu, siatki czy muru nie przekracza wysokości 2,2 metra. Jeżeli jednak ogrodzenie będzie większe aniżeli wspominane 2,2 metra, to wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia z lokalnych urzędów.

W tym miejscu warto dodać, że w świetle prawa budowlanego żywopłot to także forma ogrodzenia i podlega pod te same przepisy co drewniany płot lub mur.

Jak dostać pozwolenie na budowę ogrodzenia?

Wedle aktualnych przepisów ogrodzenia działki pozwolenie można uzyskać wyłącznie poprzez zgłoszenie budowy. Wniosek o umożliwienie przeprowadzenia prac należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. We wniosku należy zawrzeć informacje dotyczące m.in. rodzaju ogrodzenia, sposobu wykonania zaplanowanych robót. Ponadto konieczne jest dołączenie oświadczenie, które potwierdza zdolności prawne do dysponowania nieruchomością. Niektórzy urzędnicy mogą też prosić o dołączenie szkicu ogrodzenia – niemniej jednak nie jest to obowiązkowe i zwykle jest uzależnione od osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków na pozwolenie.

Budowa ogrodzenia przepisy

W wielu przypadkach odległość ogrodzenia od granicy działki jest regulowana przez lokalne przepisy i wymogi prawne. Jeżeli ogrodzenie będzie o wysokości do 1,2 metra, to odległość od granicy parceli nie powinna wynosić mniej niż 0,5 metra. Jeżeli ogrodzenie jest wyższe, to odległość ulega proporcjonalnemu zwiększeniu do 1 metra.

Ponadto warto dodać, że jeżeli ogrodzenie ma wysokość mniejszą aniżeli 1,8 metra, to wówczas niemożliwe jest zamontowanie ostrych zakończeń np. w celu zabezpieczenia nieruchomości przed kradzieżą. Dlatego też niskie ogrodzenie z np. ogrodzeniem kolczastym jest niedozwolone. Wyjątkiem są niektóre budynki m.in. mur otaczający zakład karny czy też brama aresztu śledczego.

Budowa ogrodzenia a odległość od drogi

Postawienie ogrodzenia oddzielającego działkę od drogi również regulują przepisy prawne. W przypadku drogi gminnej o klasie L lub S (droga dojazdowa) odległość płotu lub siatki powinna wnosić co najmniej 0,5 metra od jezdni. Z kolei w przypadku dróg o klasie G lub GP (zbiorcza lub główna) minimalna odległość wynosi 3 metry od krawędzi drogi.

Identyczne wymagania dotyczą dróg powiatowych i wojewódzkich. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku przeważnie należy uzyskać pozwolenie od powiatowego zarządu dróg. Ponadto urzędnicy mogą, ale nie muszą, zażądać dodatkowych dokumentów np. projektu zaplanowanego ogrodzenia.

Ponadto należy podkreślić, że wedle aktualnych przepisów ogrodzenie działki może wymagać konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Kontakt z wojewodą jest niezbędny w przypadku ogrodzenia przekraczającego wysokość 2,2 metra lub w sytuacji, gdy płot lub mur nie spełniają wymogów związanych z minimalnymi odległościami od granicy parceli.

Wspólne ogrodzenie działki przepisy

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest budowa ogrodzenia współdzielonego z sąsiadem. Równie często może okazać się, że pomiędzy sąsiadami brakuje nici porozumienia. Niestety, ale w tym przypadku konieczna jest sąsiedzka współpraca, bo wszystkie strony muszą wyrazić jednogłośną zgodę na realizację tego przedsięwzięcia. Dlatego też już na etapie planowania warto rozważyć szereg istotnych kwestii:

Brak porozumienia w tego typu kwestiach może nie tylko skutkować problemami na płaszczyźnie dialogu i oczekiwań. Istnieje wówczas nie tylko spora szansa na to, że obie zainteresowane strony nie wybudują pożądanego ogrodzenia. Co gorsza, nieporozumienia w tego typy sytuacjach może spowodować poważną kłótnię sąsiedzką.

Jaka jest kara za budowę ogrodzenia bez pozwolenia?

Choć mogłoby się wydawać, że budowa płotu otaczającego działkę jest błahą sprawą, to nie można zapominać o obowiązujących przepisach. Ogrodzenie bez pozwolenia, którego wysokość przekracza dozwolone 2,2 metra, może wiązać się z wieloma konsekwencjami prawnymi. Mowa tu o:

FAST KRAKÓW – profesjonalna budowa ogrodzenia

Firma Fast Kraków zachęca do skorzystania z różnorodnych usług budowlanych. Oferujemy przygotowanie zarówno ogrodzenia bez pozwolenia, jak i realizację projektów wymagających pozwolenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nie tylko pomożemy w kwestiach związanych z doborem materiału i budowy ogrodzenia, ale i zajmiemy się wszystkimi urzędowymi formalnościami. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.