Czym jest wyczystka kominowa?

wyczystka kominowa

System kominowy w budynku oznacza dla właściciela pewne obowiązki. Jednym z nich jest regularne czyszczenie przewodu kominowego. Dzięki czyszczeniu komina mieszkańcy mają pewność, że dym i gazy powstające podczas spalania są prawidłowo odprowadzane do atmosfery. Wyczystka kominowa stanowi niezwykle istotny element systemu kominowego, który niespecjalnie rzuca się w oczy. Czy możliwy jest kominek bez wyczystki? Gdzie oraz jak zamontować wyczystkę do kominka?

Czym jest wyczystka do komina?

Tradycyjny piec jest wyposażony w popielnik. To miejsce, w którym gromadzi się popiół, sadza oraz inne zabrudzenia w trakcie spalania pali. Systematyczne opróżnianie popielnika w tradycyjnym piecu pozwala utrzymać go w odpowiednim stanie. Dzięki temu urządzenie nie tylko działa dłużej, ale i powstający dym nie jest obfity w toksyczne zanieczyszczenia. Tym samym minimalizuje to negatywne oddziaływanie na środowisko, a także pozwala uniknąć kar.

Wyczystka do komina jest odpowiednikiem popielnika w systemach kominowych. Mianem wyczystki kominowej określa się najniżej położoną część przewodu kominowego. Stanowi miejsce składowania sadzy oraz wszystkich zanieczyszczeń będących produktami spalania, które nie zostają odprowadzone do atmosfery i zalegają w przewodzie.

Wraz z wyczystką kominową związane są drzwiczki czy też otwory rewizyjne. Wykonane z ognioodpornego lub kwasoodpornego materiału pozwalają na otworzenie wyczystki i usunięcie zmagazynowanych zabrudzeń. Ponadto drzwiczki rewizyjne są wręcz niezbędne, aby kominiarze mogli dokonać niezbędnej inspekcji czystości i funkcjonalności przewodu kominowego.

Drzwiczki rewizyjne i wyczystka do kominka – gdzie warto zamontować?

Teoretycznie każda z czterech ścian przewodu kominowego może być wyposażona w drzwiczki rewizyjne i tym samym umożliwić dostęp do wyczystki kominowej. W praktyce otwór rewizyjny nie powinien zostać ulokowany w miejscu, w którym znajduje się wylot czopucha. Wówczas dostęp do wyczystki może być utrudniony, co oznacza ograniczenie jej użycia.

Lokalizacja drzwiczek rewizyjnych jest w dużej mierze uzależniona od indywidualnych preferencji. Przeważnie otwór znajduje się na najmniej widocznej ścianie, a na dodatek firmy budowlane często starają się go np. zamalować, aby nie wyróżniał się na tle otoczenia. Niemniej jednak w niektórych przypadkach drzwiczki rewizyjne są traktowane jako element wystroju pomieszczenia.

Zabudowa wyczystki – na co zwrócić uwagę?

Pomijając aspekty estetyczne, należy pamiętać, że zabudowa wyczystki do komina musi być dostatecznie szczelna. Zarówno komin murowany z cegły, jak i kominy stalowe i ceramiczne, generują duże ilości sadzy i zanieczyszczeń powstających wskutek spalania paliw. Brak optymalnej szczelności spowoduje nie tylko trudności z utrzymaniem czystości przewodu kominowego. To także spore zagrożenie dla domowników, których zdrowie będzie narażone na negatywne oddziaływanie produktów spalania.

Kominek bez wyczystki – czy to możliwe?

Zdania na ten temat są podzielone. Wedle niektórych informacji, że wyczystka do kominka jest niepotrzebna. Odnosi się to do sytuacji, w której przewód kominowy znajduje się tuż nad kominkiem. Wówczas palenisko może posłużyć jako wyczystka kominowa, a w trakcie czyszczenia przewodu to właśnie ona stanowi miejsce gromadzenia sadzy i pozostałych zabrudzeń. Niemniej jednak instalacja wyczystki do komina jest zalecana w większości przypadków. Wyczystka jest bowiem gwarancją dla utrzymania optymalnej kondycji systemu kominowego.

Wyczystki nie są z kolei obowiązkowe w przypadku wywiewnych kanałów wentylacyjnych.

Warto wiedzieć, że obowiązkową kwestią jest montaż drzwiczek rewizyjnych. Nie jest to kaprys firm budowlanych, a wymóg uwarunkowany przepisami prawnymi. Zobowiązanie do instalacji otworów rewizyjnych znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dokumencie widnieje informacja, że drzwiczki i otwory rewizyjne wyczystki do komina muszą być odpowiednio dostosowane do przewodów dymowych i spalinowych. W przypadku naruszeń przepisów przewiduje się karę grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet i pozbawienie wolności – zwykle przy poważnym naruszeniu prawa budowlanego.

Nie tylko wyczystka kominowa

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach wyczystka do komina może okazać się niewystarczająca. Niejednokrotnie poleca się, aby przewód kominowy został dodatkowo wyposażony w naczynie pozwalające na gromadzenie skroplin. Jest ono szczególnie istotne w przypadku systemów kominowych z kotłami olejowymi i gazowymi. Powstająca para wodna w połączeniu z sadzą i innymi zanieczyszczenia ulega skropleniu, a jej kwaśny odczyn może prowadzić do stopniowego niszczenia przewodu.

Warto dodać, że część sprzedawców argumentuje zasadność instalacji naczynia na skropliny…możliwością palenia w kominku mokrym drewnem. W tym miejscu warto podkreślić, że mokre drewno jest nieefektywne i niebezpieczne! Mokre drewno generuje nie tylko dużą ilość pary, ale i sadzy, co w konsekwencji może doprowadzić do dużego wzrostu ciśnienia w przewodzie. Tym samym powstaje ryzyko wybuchu, a ten może nie tylko zniszczyć konstrukcję komina. To także realne zagrożenie dla mieszkańców przebywających w budynku.

FAST KRAKÓW – montaż wyczystek kominowych oraz profesjonalne czyszczenie i budowa kominków

Firma Fast Kraków zachęca do kontaktu i zaprasza do współpracy w zakresie realizacji różnorodnych prac budowlanych. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży oraz dziesiątki wykonanych projektów są gwarancją zadowolenia klientów i jakości przeprowadzonych prac.

W ofercie znajduje się m.in. projektowanie oraz budowa kominów wraz z montażem i zabudową wyczystki. Instalacja wyczystki nie tylko zapewni łatwy dostęp do przewodu kominowego, ale i ochronę dla domowników przed niebezpieczeństwem cofania się dymu. Dbamy o szybką realizację usług – osoby zainteresowane rezerwacją terminów, poznaniem szczegółów oraz wyceną zapraszamy do kontaktu.