Drenaż opaskowy fundamentów – czyli odwodnienie wokół domu

Drenaż opaskowy to nic innego jak system rur drenarskich wokół domu, montowanych w celu odbioru i odprowadzania wody w bezpieczne miejsce. Rozwiązanie to stosuje się wtedy, gdy wody gruntowe zbierają się wokół fundamentów domu, a hydroizolacja nie jest wstanie poradzić sobie z tym problemem. W praktyce budynki często narażone są na niszczące działanie wód gruntowych, które przenikając przez nieszczelną izolację, zawilgacają go, a nawet zalewają część znajdującą się pod ziemią. Dlatego też, aby w przyszłości uniknąć tego rodzaju kłopotów, warto nieco wcześniej pomyśleć o drenażu opaskowym fundamentów.

Drenaż opaskowy fundamentów i jego elementy

Drenaż wokół domu składa się z kilku elementów, wśród których najważniejsze są rury oraz studzienki drenarskie.

1. Rury drenarskie – są one karbowane i wykonane z tworzyw sztucznych, a do tego posiadają otwory, przez które wpływa woda do środka. Ich średnicę dobiera się w zależności od długości ciągu oraz warunków wodno-gruntowych. Dla domów jednorodzinnych do odwodnienia fundamentu zazwyczaj wystarczają rury o średnicy 100 mm. Rury drenarskie układa się w wykopach ze spadkiem 0,5 proc., a następnie obsypuje żwirem o średnicy ziaren 16-32 mm. Taka żwirowa otulina powinna mieć ok. 20 cm grubości. Na koniec otacza się ją włókniną filtracyjną, która chroni drenaż przed zamuleniem.

2. Studzienki drenarskie – ustawia się je w miejscach załamania trasy przebiegu rur, czyli w narożnikach domu. Odbierają one piasek spływający wraz z wodą, a zatem oczyszczają poszczególne odcinki rur.

Kiedy potrzebny jest drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy fundamentów potrzebny jest przede wszystkim w dwóch przypadkach.

1. Wtedy, gdy w podłożu znajdują się grunty nieprzepuszczalne, takie jak: gliny, pyły, iły itp. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie występują tam wody gruntowe to badanie układu warstw gruntu często wykazuje sączenie się wody wypływającej z cienkich przewarstwień piaszczystych. Co prawda po wykonaniu wykopu prawdopodobnie nie będzie jej widać w ogóle lub bardzo mało, ale nie oznacza to, że w czasie eksploatacji budynku nie pojawią się problemy, związane z wodą opadową przemieszczającą się w czasie intensywnych opadów oraz roztopów przez przewarstwienia piaszczyste w glinie. Woda ta będzie przesączać się przez zasyp wykopu, po czym przedostanie się do dna wykopu, a tam warunki filtracji są znacznie gorsze. W przypadku intensywnych opadów na dnie wykopu najprawdopodobniej zaczną gromadzić się znaczne ilości wody, które niestety mogą przedostać się do wnętrza budynku.

2. Również wtedy, gdy pod powierzchnią terenu, na którym ma stanąć budynek, znajdują się piaski o dobrej przepuszczalności, ale przykrywające głębiej leżące grunty spoiste, takie jak chociażby gliny. W trakcie występowania intensywnych opadów oraz roztopów, wody gruntowe pojawią się na stropie warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Jeśli jest ona stosunkowo płytko, a zatem niewiele głębiej od poziomu posadowienia domu, to może dojść do takiej sytuacji, że woda gruntowa, która gromadzi się w podłożu, sięgnie do głównego poziomu fundamentów piwnicy.

Zobacz również: Izolacja przeciwwilgociowa / przeciwwodna - czyli skuteczna izolacja bitumiczna

Odwodnienie fundamentów – gdzie jest odprowadzana woda?

Jeśli chcemy ułożyć wokół domu drenaż opaskowy to musimy ustalić, gdzie będzie odprowadzana spływająca nim woda. Takim odbiornikiem często jest kanalizacja deszczowa lub rów melioracyjny. Natomiast w przypadku ich braku, stosuje się studnie chłonne albo system przeznaczony do gromadzenia oraz rozsączania wody.

Studnie chłonne służą do odbierania wody z drenażu, a następnie rozsączania jej do głębiej leżących warstw gruntu przepuszczalnego. Wykonuje się je z rur z tworzyw sztucznych, ewentualnie betonowych kręgów o średnicy ok. 1 m. Takie studnie chłonne bardzo dobrze sprawdzają się tam, gdzie pod warstwą gruntów spoistych dosyć płytko znajdują się grunty przepuszczalne.

Jeśli chodzi zaś o system przeznaczony do gromadzenia oraz rozsączania wody to jego podstawowym elementem jest plastikowa, perforowana skrzynka, która może pomieścić 200 litrów wody. Takie skrzynki można łączyć zarówno w pionie, jak i poziomie, a układa się je na głębokości około 1 m powyżej poziomu wody gruntowej.

Przed podjęciem decyzji o ułożeniu drenażu opaskowego warto zlecić wykonanie badań geotechnicznych, podczas których geotechnik lub geolog dokona rozpoznania podłoża wokół budynku.