Izolacja termiczna fundamentów – jakie materiały wybrać?

Izolacja termiczna fundamentów

Kluczem ocieplenia budynku jest jego prawidłowe otoczenie ciągłą warstwą izolacji, tak aby zredukować do minimum mostki cieplne. Z tego też powodu zawsze powinno się ocieplać ściany, płyty fundamentowe i podłogi na gruncie. Poprawnie wykonana izolacja fundamentów odcina również drogę wilgoci, która z gruntu mogłaby ewentualnie przedostawać się do domu. Podstawą skutecznej izolacji fundamentów jest prawidłowy wybór materiałów i jej właściwe wykonanie. Po jakie zatem materiały do izolacji termicznej fundamentów najlepiej sięgać i na co zwrócić uwagę przy ich montowaniu?

Izolacja termiczna fundamentów – w jakim celu się ją wykonuje?

Podczas długotrwałych mrozów grunt zatrzymuje temperaturę dodatnią jedynie poniżej strefy przemarzania, a zatem od 80 do 140 cm pod powierzchnią gruntu i jest to oczywiście zależne od rejonu Polski. W przypadku, gdy fundament jest nieocieplony to ciepło z wnętrza (które co prawda jest częściowo zatrzymywane przez izolację na ścianach zewnętrznych i pod podłogą na gruncie) przemieszcza się wzdłuż konstrukcji ściany, a następnie ucieka do gruntu przez mur fundamentowy. Właśnie w tym miejscu – przy połączeniu ścian z podłogą – najczęściej dochodzi do największego wychłodzenia powierzchni wnętrza budynku, zaś na ich powierzchniach wykrapla się para wodna, powodująca zawilgocenie oraz możliwość rozwoju pleśni. Prawidłowa izolacja termiczna fundamentów skutecznie przeciwdziała takiej ucieczce ciepła.

Materiały do ocieplenia fundamentów

Ocieplenie fundamentów styka się z gruntem i z tego powodu jest narażone na różnego rodzaju uszkodzenia, na przykład wynikające z naporu ziemi, wilgoci czy też zniszczenia przez korzenie roślin, dlatego powinno ono być wytrzymałe. W przypadku ocieplenia fundamentowej ściany trójwarstwowej może ono być mniej wytrzymałe, ponieważ nie styka się bezpośrednio z gruntem.

Najczęściej stosowanym materiałem do izolowania części podziemnych budynku jest styropian EPS, który został specjalnie do tego celu opracowany. Charakteryzuje się on bardzo niską nasiąkliwością oraz stosunkowo dużą wytrzymałością na nacisk gruntu, dlatego też zupełnie wystarczy w przypadku ocieplenia domów jednorodzinnych.

Do ocieplenia fundamentów wykorzystuje się również polistyren ekstrudowany XPS, który charakteryzuje się jeszcze lepszymi parametrami mechanicznymi, a także odpornością na zawilgocenie. Niektóre z płyt XPS posiadają na zewnętrznej powierzchni rowki drenażowe mające na celu ułatwienie odprowadzania wody.

Zarówno płyty styropianowe EPS typu Fundament, jak i płyty XPS mocuje się do ściany fundamentowej, która wcześniej powinna być zabezpieczona warstwą hydroizolacji. W tym celu zwykle stosuje się bitumiczną masę dyspersyjną, bezpieczną w kontakcie ze styropianem EPS oraz XPS. Najczęściej przytwierdza się je przy pomocy kleju poliuretanowego, który bardzo szybko, bo już w kilkanaście minut wiąże, dzięki czemu umożliwia dalsze prace.

Kolejny etap to zabezpieczenie izolacji termicznej z wykorzystaniem na przykład folii kubełkowej. Grunt wokół fundamentów oraz pod podłogą na gruncie można również wypełnić impregnowanym kruszywem keramzytowym – poprawia ono dodatkowo właściwości termiczne gruntu, a także ułatwia odprowadzenie wody od budynku.

Zobacz również: Izolacja pozioma i pionowa fundamentów – jak ją poprawnie wykonać?

Pianka zamkniętokomórkowa alternatywą dla polistyrenu XPS?

Izolację termiczną fundamentów z powodzeniem można wykonać również z użyciem pianki PUR zamkniętokomórkowej. Wyżej wymieniony rodzaj izolacji natryskowej zbudowany jest z mikroskopijnych zamkniętych pęcherzyków. Znajduje zastosowanie w podobnych miejscach jak tradycyjny styropian czy płyty poliuretanowe ze względu na zbliżone właściwości do polistyrenu XPS. Do największych zalet pianki zamkniętokomórkowej można zaliczyć przede wszystkim jej niesamowitą lekkość oraz wysoką izolacyjność termiczną w stosunku do pozostałych dostępnych rozwiązań. Co więcej, pianka jest całkowicie wodoodporna. Warto rozważyć tą opcję podczas wyboru materiału do izolacji termicznej fundamentów.

Izolacja termiczna fundamentów – jak powinna być głębokość ocieplenia?

Przy ocieplanie domu o ścianach naziemnych dwuwarstwowych, w celu uzyskania najlepszych rezultatów, układa się izolację po zewnętrznej stronie muru fundamentowego. Ścianę fundamentową z zasady ociepla się warstwą o jednakowej grubości i układa się ją na całej wysokości fundamentu, opierając ocieplenie o górę ławy.

W przypadku gdy dom jest niepodpiwniczony, a parter znajduje się znacznie powyżej poziomu gruntu, to wówczas głębokość, do jakiej układane jest ocieplenie fundamentów, może być mniejsza. Warto pamiętać, że powinno ono być jednak zagłębione na minimum 50 cm.

Izolacja termiczna fundamentów to dość skomplikowany proces, dlatego powinna być wykonywana przez fachowców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.