Jak osuszyć ściany z wilgoci?

wilgoć na ścianie

Profesjonalna hydroizolacja pozwala uchronić nieruchomość przed nadmiernym gromadzeniem się wody. Jednak w niektórych przypadkach należy zdecydować się na osuszanie ścian, aby w porę zapobiec przed występowaniem niekorzystnych następstw. Jak osuszyć ścianę i które metody usuwania wilgoci ze ścian są najlepszym rozwiązaniem?

Po czym rozpoznać wilgoć w ścianach budynku?

Najczęstszą przyczyną występowania wilgoci w murach jest tzw. działanie kapilarne. Pojawienie się w strukturze ścian niewielkich otworów powoduje, że woda zostaje przez nie zassana i podciągnięta na wysokość murów. Problem podciągania kapilarnego wilgoci dotyczy jednakowo cegieł, kamieni oraz pustaków – praktycznie każdy materiał budowlany jest narażony na problem niekontrolowanego gromadzenia się wody. Wilgoć zalegająca w ścianach może osiągać nawet 1,4 m wysokości!

Ciężko przeoczyć skutki kapilarnego podciągania wilgoci. Nagromadzona w ścianach woda prowadzi do rozwoju widocznych zabrudzeń w kolorze brązu lub żółci, które pojawiają się nad powierzchnią podłogi. Ponadto powyżej listw przypodłogowych dochodzi do charakterystycznego „wydęcia” i pękania tynku. W wielu przypadkach zalegająca w murach wilgoć powoduje występowania białych osadów soli lub ciemnych plam pleśni.

Usuwanie wilgoci ze ścian – najlepsze sposoby

Proces osuszania ścian można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym jest bezinwazyjna eliminacja zalegającej wody, co oznacza, że prace w żadnym stopniu nie wymagają ingerencji w strukturę materiału. W tym przypadku wyróżnia się 4 najczęściej wykorzystywane metody usuwania wilgoci ze ścian:

  1. Nagrzewanie – użycie dużych nagrzewnic powoduje podwyższenie temperatury pomieszczenia i osuszenie powietrza. W efekcie dochodzi do parowania wilgoci nagromadzonej w ścianach. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest sprawna wentylacja, która pozwoli na odprowadzanie powstającej pary na zewnątrz i zmniejszenie szans na jej powtórne gromadzenie się w suchych elementach murów.

  2. Absorpcja – wilgotne powietrze z murów zostaje przepuszczone przez specjalne urządzenie, które wykorzystuje środki o zdolnościach absorbujących wodę (np. chlorek litu, żel krzemionkowy). Podgrzany i suchy prąd powietrza zostaje ponownie wprowadzony do pomieszczenia, co prowadzi do zbierania zalegającej wilgoci ze ścian.

  3. Kondensacja – polega na osuszeniu ścian poprzez skraplanie pary wodnej nagromadzonej przy zawilgoconych ścianach. Zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu prowadzi do odparowania wilgoci z murów. Najczęściej wykorzystywane są w przypadku temperatur od 20 do 30 °C.

  4. Mikrofale – wyjątkowa metoda usuwania wilgoci ze ścian, która działa jednakowo powierzchownie i głęboko. Podgrzanie wody nagromadzonej we wnętrzu murów powoduje powstawanie pary wodnej, która z czasem zostaje uwolniona na zewnątrz. Szkodliwość mikrofali na żywe organizmy wymaga zachowania szczególnej ostrożności i skorzystania z usług prawdziwych profesjonalistów.

W bardziej wymagających przypadkach, które wiążą się z ingerencją w strukturę budynku i materiału budowlanego, należy zastosować inwazyjne metody osuszania ścian. Do najczęściej wymienianych inwazyjnych sposobów usuwania wilgoci ze ścian zaliczane są:

  1. Iniekcja krystaliczna – ta metoda jest idealną opcją w przypadku zawilgocenia murów z powodu podciągania wód gruntowych. Opróżnienie kapilar i porów materiału budowlanego z zalegającej wody pozwala na wprowadzenie wykrystalizowanych i nierozpuszczalnych w wodzie minerałów. Dzięki temu powstaje wyjątkowo wytrzymała warstwa hydroizolacyjna.
  2. Termoiniekcja – w tym przypadku należy wywiercić nieprzelotowe otwory, które posłużą do wdmuchiwania ciepłego i suchego powietrza. Powietrze to charakteryzuje się odpowiednią temperaturą i prędkością przepływu. Po wykonaniu wstępnego osuszania następuje przygotowanie specjalnej zapory hydrofobowej. Do wcześniej wywierconych otworów wprowadza się roztwór żywicy metylosilikonowej w organicznych rozpuszczalnikach, co stanowi skuteczny środek do przeciwdziałania podciąganiu wilgoci.

Zobacz również: Izolacja przeciwwodna – jak dobrać jej odpowiedni typ?

FastKraków – profesjonalne osuszanie ścian

Jeżeli zastanawiasz się, jak osuszyć ścianę i usunąć wilgoć z murów budynku, to polecamy skontaktować się z firmą budowlaną FastKraków. Mamy doświadczenie w pracach związanych z hydroizolacją nieruchomości, a także znamy się na usuwaniu skutków nadmiernego zalegania wilgoci w ścianach. Nasi eksperci chętnie zapoznają się z problemem i pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia naszej oferty.