Wyznaczenie granic działki – jak przebiega i kiedy jest niezbędne?

Wytyczanie działki

Od planu postawienia nieruchomości do rozpoczęcia budowy jest naprawdę długa droga. Po załatwieniu niezbędnych formalności pozostaje ostatni etap. Wytyczanie granic działki jest niezwykle wartościowe dla inwestorów, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące umiejscowienia punktów granicznych. Przekonaj się, co potrzebuje geodeta do wytyczenia działki.

Dlaczego wytyczanie granic działki ma duże znaczenie dla budowy?

Powodem jest przede wszystkim fakt, że granice działek znajdujące się na mapach czasami mogą przebiegać zupełnie inaczej. Niejednokrotnie może okazać się, że z różnych powodów znaki graniczne – punkty znajdujące się na załamaniach linii granicznych – są po prostu przesunięte lub usunięte. Czasami może być to efekt po prostu niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. porywistego wiatru), niekiedy może być rezultatem celowej ingerencji innych osób.

Gdy informacje o przebiegu granic są niezgodne ze stanem faktycznym, to wówczas niezbędne jest ponowne wytyczenie działki. Do tego konieczne jest zaangażowanie prawdziwych fachowców. Doświadczony geodeta bez najmniejszych problemów wykona niezbędne pomiary, co umożliwi dokładne określenie linii granicznych.

Wytyczenie działki – kiedy należy ustalić granice?

Brak punktów granicznych czy też niedostateczna pewność co do przebiegu granic nie są jedynymi przyczynami zaangażowania geodety w celu wytyczenia działki. Wynajęcie specjalisty jest rekomendowane także w innych sytuacjach:

Wytyczanie granic działki jest tak naprawdę istotne dla uzyskania dokładnej informacji o dostępnej powierzchni użytkowej. Tym sposobem można dokładne rozplanować zagospodarowanie parceli np. na zaadaptowanie jej pod ogród czy budowę garażu.

Warto też podkreślić inny, niezwykle ważny aspekt dotyczący wytaczania granic. Znając dokładny przebieg linii granicznych, można uniknąć sporów sąsiedzkich, które niestety często kończą się różnorodnymi postępowaniami cywilno-prawnymi. Dlatego warto zawczasu skorzystać z usług geodety, gdyż ten wydatek może pomóc w zaoszczędzeniu czasu, nerwów i kosztów rozpraw sądowych w przypadku nieporozumień z sąsiadami.

Co potrzebuje geodeta do wytyczenia działki?

Przed przystąpieniem do wytyczenia działki konieczne są określone informacje dotyczące parceli. Dane powinny znajdować się w krajowym systemie informacji Organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Najprostszym sposobem jest kontakt ze starostwem powiatowym, aby uzyskać wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Niemniej jednak pomocne będą też inne dane np. podstawowe i szczegółowe osnowy geodezyjne, baza danych obiektów topograficznych czy też osnowy magnetyczne i grawimetryczne.

Oczywiście nie można zapominać, że geodeta potrzebuje niezbędnego sprzętu, co pozwoli mu na precyzyjne określenie linii granicznych.

Jak geodeta wyznacza granice działki?

Po skompletowaniu niezbędnych danych geodeta może przystąpić do pracy. Proces wytyczenia granic parceli nie jest zbyt skomplikowany, zwłaszcza dla wykwalifikowanych specjalistów. Jak geodeta wyznacza granice działki?

  1. Na podstawie zdobytej dokumentacji dokonuje precyzyjnego ulokowania wszystkich linii granicznych oraz punktów.
  2. Linie oraz punkty ulegają utrwaleniu na gruncie, co jest możliwe dzięki specjalnym oznaczeniom.
  3. Geodeta sporządza szczegółową dokumentację, która ma formę różnorodnych map – ewidencyjnych, ogólnogeograficznych, topograficznych i zasadniczych.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania można wystąpić do urzędu o wydanie decyzji dotyczącej granicy działek. Ciężko określić czas trwania procesu wytyczania granic. Przy kompletnej dokumentacji może to potrwać około tygodnia, w innych i bardziej problematycznych sytuacjach nawet 3 miesiące.

Wytyczanie granic działki a rozgraniczenie

W niektórych przypadkach wytyczenie działki jest związane z koniecznością rozgraniczenia. Przeważnie takie postępowanie wiąże się ze sporem sąsiedzkim, gdy granica jednej z działek jest niewłaściwie wytyczona i przebiega przez inną parcelę. Warto zaznaczyć, że geodeta nie ma dostatecznej mocy, aby samodzielnie zmienić granice działki. Choć specjalista może dostrzec realne odstępstwa linii granicznych od informacji zawartych w dokumentacji, to jednak niezbędna jest zgoda odpowiedniego organu.

Proces rozgraniczenia może przebiec wedle dwóch scenariuszy. Pierwszy polega na ugodzie sąsiedzkiej. Oznacza to, że każda ze stron akceptuje zmiany, które nastąpiły podczas ponownego wytyczenia granic. Zawarcie porozumienia pomiędzy stronami jest najlepszym rozwiązaniem, choć niejednokrotnie może doprowadzić do tego, że np. sąsiad jest zmuszony rozebrać ogrodzenie i postawić je ponownie w miejscu przebiegu nowej linii granicznej.

Drugi scenariusz jest niestety równoznaczny z brakiem porozumienia. Wówczas spór jest rozwiązywany na drodze postępowania sądowego.

FAST KRAKÓW – wytyczanie granic działki i inne usługi budowlane

Firma Fast Kraków oferuje pomoc w zakresie profesjonalnego wytyczenia działki przed postawieniem nieruchomości. Zanim zdecydujesz się kupić dom lub inny budynek warto zawczasu sprawdzić, czy linie graniczne parceli są zgodne z dokumentacją. Dlatego zachęcamy do skorzystania z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów, którzy pomogą zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze. Ponadto oferujemy szereg innych usług budowlanych – zarówno w budynkach prywatnych, jak i nieruchomościach użyteczności publicznej. Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu.