3 najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania hydroizolacji

Hydroizolacja nowo stawianych budynków to sposób na zapewnienie odporności na wilgoć. Wilgoć, jeżeli wnika w fundamenty, czy ściany powoduje niejednokrotnie nieodwracalne szkody, lub szkody, których naprawa stanowić będzie ogromny koszt, znacznie zmniejszający opłacalność inwestycji. Dlatego niezwykle istotne jest, aby izolacja wykonana była w sposób jak najbardziej prawidłowy. Błędy podczas hydroizolacji prowadzą do powstawania nieszczelności, przez które woda wnika w mury i powoduje ich korozję, co z czasem może prowadzić do poważnych zniszczeń. Jakie są zatem najpoważniejsze błędy podczas wykonywania izolacji wodnej?

Nieodpowiedni dobór materiału izolacyjnego

Na rynku materiałów budowlanych dostępne są obecnie materiały służące do wykonywania hydroizolacji, które różnią się między sobą swoimi parametrami, a co za tym idzie również przeznaczeniem. Różnego rodzaju materiały izolacyjne używane są przy różnych technikach budowlanych, przy różnych projektach (w małym i masowym budownictwie), a także w różnych warunkach gruntowych. Dobór odpowiedniego materiału powinien być więc rozpoczęty nie od wizyty w sklepie, ale od zbadania terenu, na którym budynek będzie stawiany. Dysponując odpowiednią wiedzą, oraz zestawiając ją z wymaganiami jakie stawia projekt można udać się do fachowca w celu dobrania najbardziej adekwatnej metody wykonania hydroizolacji.

Błędem, który często jest w tej dziedzinie popełniany jest dobór materiałów, który nie jest kierowany realnymi potrzebami, ale innymi kwestiami – finansowymi, nieracjonalnym przekonaniem o skuteczności danej metody itp. Wydaje się całkowicie zrozumiałe, że dokonując wyboru materiału, który ma posłużyć do wykonania całkowicie szczelnej, narażonej na szkodliwe czynniki (jak parcie wody, przesuwanie się gruntu podczas budowy, osiadanie itp.) izolacji warto kierować się faktyczną wiedzą na temat różnego rodzaju materiałów i doświadczeniem wynikającym ze stosowania ich w różnych warunkach. Materiały źle dobrane, nawet jeżeli sprawdzą się początkowo dobrze, później mogą okazać się mniej trwałe. Nieodpowiedni dobór materiałów jest więc podstawowym i często popełnianym błędem podczas wykonywania hydroizolacji budynków.

Niewłaściwe wykonanie izolacji

Nawet najlepiej dobrany do warunków materiał izolacyjny, aby w pełni zabezpieczać mury przed wilgocią musi być użyty we właściwy sposób. Stosowanie wielu typów izolacji, jak izolacje mineralne, bitumiczne, izolacje w materiałach rolowych, czy pianka poliuretanowe wymagają konkretnych metod działania, których właściwe zastosowanie są jedynym gwarantem szczelności wykonanej hydroizolacji. Warto pamiętać, że różnice mogą być bardzo duże nawet w przypadku materiałów działających na podobnych zasadach, ale wyprodukowanych przez różne firmy. Zawsze warto się więc zapoznać z zaleceniami producenta.

Kolejną kwestią jest to komu powierza się wykonanie izolacji. Jeżeli wykonuje ją zespół fachowców uczciwie podchodzących do zadania, można liczyć na to, że zostanie ona wykonana całkowicie prawidłowo. Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów jest całkowicie szczelna i powoduje powstania efektu „wanny”, w którym niezależnie od ilości wilgoci, czy wody znajdującej się w gruncie do ścian nie przedostaje się żadna ilość wody. Inną kwestią jest fakt, że nieodpowiednie użycie materiałów bardzo często wynika z oszczędności – zarówno ze strony producenta, jak i niekompetentnych wykonawców.

Ostatnią rzeczą, o jakiej należy pamiętać jest odpowiednie zabezpieczenie wykonanej już izolacji. Każdy materiał izolacyjny ma swoją wytrzymałość. Napiera na niego woda znajdująca się w gruncie, a także oddziałuje przesuwająca się ziemia. Aby zapobiec fizycznemu przerwaniu gotowej izolacji należy wykonać również odpowiednie jej zabezpieczenie. Najczęściej stosowaną metodą jest tu połączenie styropianu i odpornej na uszkodzenia folii kubełkowej.

Zobacz również: Drenaż opaskowy fundamentów - czyli odwodnienie wokół domu

Nieprawidłowe wykonanie połączeń

Hydroizolacja fundamentów składa się z dwóch zasadniczych części – izolacji pionowej i poziomej (górnej – wykonywanej tuż pod stropem piwnicy i dolnej – znajdującej się na powierzchni ławy fundamentowej). Aby całość mogła spełniać swoją funkcję muszą być one szczelnie połączone. Metoda wykonywania połączeń zależna jest od zastosowanych materiałów. Powinny być one wykonane z zachowaniem całej staranności i zgodnie z sugestiami producenta.