Budowa obory dla krów – pierwsze kroki

budowa obory dla krów

Hodowla bydła mięsnego i krów mlecznych może być opłacalnym biznesem dającym stabilne zyski. Dziś Polska jest jednym z europejskich liderów w produkcji wołowiny oraz mleka. Aby rozpocząć własną działalność w tej branży, należy wznieść budynek inwentarski. Jak powinna odbywać się budowa obory krok po kroku?

Wybór odpowiedniej działki pod oborę

Podstawą każdej inwestycji jest wybór właściwej działki pod jej realizację. To bardzo istotne także wtedy, gdy planowana jest budowa obory dla krów – bydła mięsnego i mlecznego.

Dobra lokalizacja pod budynek inwentarski powinna zarówno dawać optymalną przestrzeń pod budowę, jak również powinna uwzględniać wymagania prawne związane z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Najlepiej, aby obora była umiejscowiona z dala od budynków mieszkalnych, ponieważ w przeciwnym przypadku bliskość inwestycji może wywołać protesty społeczne.

Działka powinna być także przygotowana do budowy – powinna posiadać drogę dojazdową i powinna być uzbrojona.

Projekt obory dla bydła mięsnego i mlecznego

Realizacja inwestycji może bazować na gotowych projektach lub też na projekcie indywidualnym, który przygotowywany jest przez biuro architektoniczne zgodnie z wymogami działki, a także inwestora.

Zakupienie gotowego projektu obory jest tańszym rozwiązaniem. Wówczas można dobrać budynek inwentarski z bogatego katalogu planów. Taki projekt musi być poddany adaptacji przez architekta adaptującego, by dostosować go do działki.

Druga opcja, czyli budowa obory na bazie indywidualnego projektu, pozwala na przygotowanie planu nie tylko samego budynku inwentarskiego, ale jednocześnie stworzenie pełnego projektu zagospodarowania działki.

Formalności dotyczące budowy obory

Realizacja budynku inwentarskiego związana jest również z formalnościami, które należy spełnić, aby rozpocząć inwestycję. Wśród najważniejszych spraw formalnych dotyczących budowy obory dla krów znajdują się:

Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, organ wydający pozwolenie na budowę obory, czyli w tym przypadku starosta, ma 1 miesiąc na przekazanie decyzji. Dla spraw szczególnie skomplikowanych termin wydłużany jest do 2 miesięcy.

Wybór wykonawcy inwestycji

Aby budowa obory krok po kroku przebiegała sprawnie, konieczne jest wybranie właściwego wykonawcy inwestycji.

Prace dotyczące realizacji budynku inwentarskiego może prowadzić wówczas wykonawca generalny, który zajmie się kompleksowymi czynnościami dotyczącymi inwestycji – od stworzenia projektu, przez formalności, a skończywszy na przygotowaniu obiektu do odbioru.

Aktualnie na polskim rynku działają również firmy, które posiadają doświadczenie w realizacji budynków inwentarskich i mogą wykonać dla swoich klientów obory dla bydła mlecznego, mięsnego, obory przeznaczone dla cieląt, hale do udoju.

Zatem budowa obory jest złożonym procesem, który warto zaplanować z wyprzedzeniem ze względu na szereg niezbędnych kroków przed wejściem ekipy na plac budowy.