Co obejmują roboty ziemne przed budową domu?

Roboty ziemne przed budową domu

Dla wielu osób zakup mieszkania jest nieopłacalną inwestycją. Wówczas zapada decyzja o wybudowaniu własnego domu. Przed pojawieniem się pierwszych śladów wskazujących na powstawanie nieruchomości należy zadbać o szereg innych i równie istotnych kwestii jak np. roboty ziemne i prace związane z przygotowaniem gruntu.

Jak się przygotować do robót ziemnych pod budowę domu?

Zanim rozpoczniemy roboty ziemne ważne jest przeanalizowanie gruntu, który ma posłużyć za miejsce przyszłego domu. Geotechniczną analizę działki należy przeprowadzić przed inwestycją. Jest to szczególnie ważne, gdy planujemy zakupić ziemię rolną – charakteryzują ją zupełnie inne właściwości fizyczne aniżeli typową działkę budowlaną. Ten rodzaj gruntu musi zostać poddany procesowi “odrolnienia”, który dotyczy przekształcenia ziemi pod budowę nieruchomości. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na tereny podwyższonego ryzyka. Obszary podmokłe lub po zrealizowanej rekultywacji wymagają szczegółowego badania, co pozwoli jednoznacznie określić możliwość rozpoczęcia prac budowlanych.

Analiza geotechniczna powinna obejmować:

Dlaczego badanie geotechniczne jest takie ważne? Na jego podstawie możemy wstępnie oszacować koszt robót ziemnych. Znajomość podłoża i dokładne określenie kategorii działki umożliwia firmie budowlanej podjęcie decyzji o sposobie przygotowania wykopów pod fundamenty (tj. ręcznie czy przy użyciu odpowiednich maszyn). Gdy działka wskazuje na brak dostatecznej wytrzymałości na zaplanowane prace budowlane możemy pomyśleć o stabilizacji podłoża.

Po wstępnej analizie gruntu udajemy się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zgłaszamy planowaną budowę domu. Należy pamiętać, że niezbędne jest oświadczenie kierownika budowy – to warunek konieczny, aby urząd wydał odpowiednie zezwolenie na rozpoczęcie prac.

Roboty ziemne – co powinny obejmować przed budową domu?

Załatwienie wszystkich kwestii organizacyjno-formalnych pozwala nam na wystartowanie z robotami ziemnymi, które są de facto pierwszym etapem prac budowlanych. Punktem wyjścia jest usunięcie humusu będącego żyzną warstwą ziemi z placu budowy. Następnie doświadczony geodeta wytycza przebieg obrysu budynku, który musi być zgodny z projektem domu. Na tej podstawie ekipa budowlana wykona późniejsze wykopy pod fundamenty. Praca geodety polega na wyznaczeniu zewnętrznych krawędzi lub osi ścian budynku, które widnieją na zrealizowanym projekcie. Warto wspomnieć, że te działania muszą zostać odnotowane w dzienniku budowy. W niektórych przypadkach geodeci wykonują repery robocze, czyli ustalają podstawowe poziomy budynku – dzięki temu o wiele łatwiej sprawdzić zgodność wykonywanego projektu względem granicy działki czy odległości od drogi.

Kolejny etap to wspomniane wykopy, które umożliwią nam przygotowanie niezbędnych fundamentów. Praktycznie większość osób decyduje się na wynajęcie profesjonalnego sprzętu budowlanego (np. minikoparek i wywrotek), co pozwoli w krótkim czasie zrealizować zaplanowane prace. Koszt wykonania jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju gruntu budowlanego. W trakcie pracy musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

Co w sytuacji, gdy wykonany wykop będzie zbyt głęboki? Wówczas wyrównujemy go do planowanej głębokości. Do uzupełnienia możemy wykorzystać chudy beton bądź mieszanką piasku i cementu. Użycie rodzimego gruntu mija się z celem, bo po czasie może spowodować zapadnięcie się podłoża.

Sprawdź również: Jak zacząć budowę domu?

Profesjonalne roboty ziemne Fast Kraków

Fast Kraków jest profesjonalną firmą budowlaną, która ma doświadczenie w robotach ziemnych poprzedzających budowę domu i innych nieruchomości. Oferujemy dostęp do profesjonalnego sprzętu oraz doświadczonych specjalistów, co pozwoli przygotować działkę i zrealizować niezbędne prace – szybko, skutecznie i przede wszystkim bez zbędnej straty czasu!