Czym jest przewodność cieplna betonu?

ściana z betonu

Oszczędność energii cieplnej stanowi wyznacznik nowoczesnego budownictwa. Dlatego też coraz więcej inwestycji zwraca uwagę, aby wykorzystywać w projektach materiały budowlane ograniczające utratę ciepła. Co nazywamy przewodnością cieplną betonu? Dlaczego ten współczynnik jest tak istotny?

Przewodność cieplna a współczynnik lambda

Termin przewodności cieplnej betonu odnosi się do jednego z najważniejszego parametrów w branży budowlanej, czyli współczynnika przewodzenia ciepła. Współczynnik lambda (λ) pozwala na określenie właściwości termoizolacyjnych konkretnego materiału budowlanego. Im niższy jest współczynnik lambda, tym lepiej dla nieruchomości – zastosowany materiał nie wykazuje dużej zdolności do przewodnictwa cieplnego. Oznacza to, że duża ilość energii generowanej przez system ogrzewania zostaje w pomieszczeniu. To niezwykle cenna informacja dla właścicieli, bo dzięki temu ograniczają straty energetyczne i mogą ograniczyć miesięczne koszty za wykorzystywane media.

Oszczędność można zauważyć nie tylko w przypadku rachunków za ogrzewanie. Materiały o wyjątkowo niskiej przewodności cieplnej, jak np. beton komórkowy, nie wymagają stosowania grubych warstw termoizolacyjnych. Jest to świetne rozwiązanie zarówno dla inwestorów (np. przygotowujących osiedla mieszkalne lub budynki przemysłowe, które muszą gwarantować optymalną wartość temperatury), jak i prywatnych osób przygotowujących się do budowy własnego domu. Wskaźnikiem pozwalającym oszacować koszt jest tzw. cena jednostkowego oporu cieplnego (WR), którą można obliczyć dzięki pomnożeniu wartości współczynnika λ i aktualnej ceny za 1 m3 materiału budowlanego.

Od czego zależy przewodność cieplna betonu?

Zdolność do przewodnictwa cieplnego jest uzależniona od szeregu kwestii, które są bezpośrednio związane z użytym materiałem budowlanym. W przypadku betonu przewodność cieplna jest ściśle związana z takimi aspektami jak:

Zastosowanie betonu komórkowego o niskiej gęstości objętościowej, pozwala na uzyskanie materiału o wyjątkowo dużej skuteczności w ograniczeniu strat energetycznych.

Współczynnik U a przewodność cieplna betonu

Wartość współczynnika lambda jest ściśle związana z innym istotnym parametrem dotyczącym branży budowlanej. Mowa o współczynniku U, który określa zdolność przenikania ciepła. Choć termin ten jest łudząco podobny do przewodności cieplnej, to w praktyce dotyczy zupełnie czegoś innego. Współczynnik U pozwala na oszacowanie wielkości strat energii, które są „wpisane” w użycie konkretnego materiału budowlanego i zastosowaniu jego odpowiedniej grubości. Im niższa jest wartość U, tym termoizolacja przegrody jest o wiele lepsza. Współczynnik przenikania ciepła oblicza się ze wzoru λ / d, przy czym druga wartość oznacza grubość ściany. Parametr jest wyrażany w W/(m2 × K).

Aktualne normy dotyczące maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła:

Na podstawie powyższych danych można z łatwością rozpocząć budowę nieruchomości, która będzie odznaczać się optymalną termoizolacją i zagwarantuje energooszczędność.

Zalety betonu komórkowego w kontekście przewodności cieplnej

Na aktualnym rynku materiałów budowlanych istnieje wiele odmian betonu komórkowego, które mogą zostać wykorzystane do wykonania elementów nośnych w nieruchomościach. Warto jednak zwrócić uwagę na strukturę tego materiału – beton w blisko 80% składa się z powietrznych porów, które gwarantują niezwykle dobrą izolację ciepła. Im mniejsza jest gęstość objętościowa zastosowanego tworzywa, tym znacznie łatwiej zatrzymać energię.

Jednym z większych czynników ryzyka, który może wpływać na właściwości izolacyjne, jest wilgotność. Zdolność materiału do gromadzenia i zatrzymywania wody sprawia, że z czasem traci umiejętność utrzymywania ciepła i (co gorsza) powoduje nasilenie jego przewodnictwa. Zaletą betonu komórkowego jest fakt, że niezwykle skutecznie oddaje wilgoć i nie przejawia nadmiernej chłonności.

Zobacz również: Jak obniżyć koszty ogrzewania?

FastKraków i przewodność cieplna betonu

Współpraca z firmą budowlaną FastKraków umożliwia przygotowanie projektu nieruchomości, która będzie charakteryzować się optymalną izolacją termiczną. Mamy doświadczanie w realizacji projektów wykorzystujących beton o niskiej przewodności cieplnej oraz wiemy czym się kierować, aby zagwarantować przyszłym właścicielom dużą energooszczędność. Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu – nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.