O czym pamiętać po zakończeniu budowy domu?

O czym pamiętać po zakończeniu budowy domu

Zakończenie budowy domu to długo wyczekiwany moment. Mogłoby się wydawać, że gdy nadejdzie ten etap, to nieruchomość jest już gotowa do użytkowania. W praktyce odbiór budynku wymaga jeszcze szeregu działań administracyjnych, które umożliwią uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Komu należy przekazać zawiadomienie o zakończeniu budowy? Ile trwa oddanie domu do użytku?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – co należy wiedzieć?

Wiele osób sądzi, że zakończone prace wykończeniowe we wnętrzu domu pozwalają wprowadzić się przyszłym mieszkańcom. Jednak w rzeczywistości oddanie domu do użytku następuje dopiero, po zrealizowaniu odpowiednich procedur prawnych. W art. 54 ustawy o Prawie budowlanym znajduje się wykaz dokumentów, które muszą zostać dostarczone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dokumenty, o których mowa to:

Zgłoszenie zakończenia budowy – inwentaryzacja geodezyjna

Do zgłoszenia zakończenia budowy niezbędne jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej. To dokument w formie mapki, który jest przygotowywany przez uprawnionego specjalistę geodetę-kartografa. Inwentaryzacja geodezyjna to potwierdzenie zgodności usytuowania postawionego domu z projektem zagospodarowania całej działki. Specjalista zawiera w niej szczegółowe wymiary sytuacyjno-wysokościowe, które dotyczą jednakowo obiektów naziemnych i podziemnych. W dokumencie mogę też znajdować się informacje na temat wykonanych odstępstw od projektu. Cena powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej mieści się w okolicach 1000 zł.

Protokoły badawcze i sprawdzające a odbiór budynku

Dokumenty o charakterze protokołów badawczo-sprawdzajacych przyłącza i instalacje, to kolejny istotny punkt w procesie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Na liście znajdują się protokoły dotyczące:

Czym jest pozwolenie na użytkowanie domu?

Procedura odbioru budynku nie ogranicza się wyłącznie do zgłoszenia zakończenia budowy nieruchomości. Oprócz szeregu wspomnianych dokumentów nięzbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia na użytkowanie domu. Wówczas składa się te same dokumenty, które należy uzupełnić o oświadczenia od dwóch organów – Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Oświadczenia te wyrażają brak sprzeciwu i jakichkolwiek uwag dotyczących użytkowania domu.

Kiedy następuje oddanie domu do użytku?

Gdy dojdzie do zawiadomienia o zakończeniu budowy i złożenia dokumentów o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu, to wówczas pozostaje czekanie. W pierwszym przypadku czas oczekiwania wynosi 21 dni, w drugim 14 dni od momentu dostarczenia niezbędnej dokumentacji. W tym czasie prawdopodobnie pojawią się przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i innych instytucji, które przeprowadzą kontrolę niedawno wybudowanego i wykończonego budynku. Wówczas inspektorzy mogą po przeprowadzonej kontroli wydać stosowne dokumenty pozwalające na odbiór budynku, co ma miejsce, gdy nie mają żadnych uwag. Termin zaplanowanej inspekcji jest wcześniej ustalany z właścicielem nieruchomości.

Jednak gdy pojawiają się nieścisłości z przygotowanym projektem lub prawem budowlanym, to istnieje duże ryzyko otrzymania kar finansowych. Ponadto nie zostaną wydane niezbędne pozwolenia, a w skrajnych przypadkach może zostać wydana decyzja o konieczności rozbiórki budynku – dzieje się tak, gdy właściciel nieruchomości nie zdecyduje się na terminowe wprowadzenie poprawek zażądanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warto podkreślić, że nie zawsze dochodzi do inspekcji. Jeżeli urzędy nie wniosą uwag i sprzeciwu w ustalonym czasie, to wówczas następuje tzw. milcząca zgoda z urzędu.

Brak pozwolenia na użytkowanie – czy jest to karalne?

Należy mieć świadomość, że brak zgłoszenia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie domu uniemożliwiają korzystania z nieruchomości. Nieprzestrzeganie prawa jest natomiast karane – właściciele nierespektujących zasad mogą być zmuszeni do zapłaty należności wynoszącej 10 000 zł. Koszt kary może okazać się blisko dwukrotnie większy aniżeli cena wszystkich niezbędnych dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Dlatego też lepiej zadbać o to, aby odbiór domu do użytku przeprowadzić w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Przeczytaj również: https://fastkrakow.pl/instalacja-paneli-fotowoltaicznych-a-ocieplenie-dachu/

FastKraków – profesjonalna pomoc w odbiorze budynku

Firma FastKraków świadczy profesjonalne usługi budowlane, które dotyczą różnych typów nieruchomości. Po zakończeniu budowy pomagamy w przygotowaniu prawidłowego zawiadomienia o wykonanych pracach. Na prośbę właścicieli ułatwimy skompletowanie niezbędnej dokumentacji do otrzymania pozwolenia na użytkowanie domu. Dzięki temu proces odbioru budynku przebiegnie zgodnie z prawem, co nie narazi właścicieli na uzyskanie kar finansowych. Oferujemy pomoc w zgłoszeniu zakończenia budowy różnych budynków – począwszy od domów jednorodzinnych, przez lokale pod działalność gospodarczą, a skończywszy na nieruchomościach użyteczności publicznej, budynkach gospodarczych czy obiektach przemysłowych. Zainteresowanych poznaniem szczegółów związanych ze współpracą zachęcamy do kontaktu. Z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na nurtujące pytania.