Posadzki do hal magazynowych – jaką wybrać?

Posadzki do hal magazynowych

Posadzka jest bardzo ważnym elementem konstrukcji hal magazynowych. Musi ona przenosić duże punktowe obciążenia bez uszkodzeń jak również posiadać dużą odporność mechaniczną i chemiczną. Pożądanymi cechami są również łatwość utrzymania czystości i powierzchnia antypoślizgowa.

Posadzki do hal magazynowych – jaką wybrać?

W halach przemysłowych i magazynowych stosowane są różnego typu posadzki. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są:

Wytrzymałość posadzki magazynowej

Posadzka w halach magazynowych musi spełniać szereg wymagań. Dzięki temu praca w hali przy dużych regałach będzie bezpieczna, a podłoże nie ulegnie uszkodzeniu pod punktowymi obciążeniami. Posadzki można porównać do fundamentów w budynkach. To właśnie one zapewniają podporę i stabilność dla całych konstrukcji przechowywania pionowego.

Praktycznie każda hala magazynowa posiada wysokie regały, które punktowo wywierają duży nacisk na podłoże. Jeśli posadzka uległaby odkształceniu to istniałoby ryzyko przewrócenia się całej konstrukcji. Wysokie składowanie generuje wielotonowy nacisk na bardzo małej przestrzeni. Posadzka musi w bezpieczny sposób je przenosić. Całość powinna zostać przemyślana już na etapie wykonywania projektu, a następnie sprawdzona podczas prób nośności.

Cechy posadzki do hal magazynowych

Poza wysoką wytrzymałością, która jest kluczową cechą posadzek magazynowych, powinny one również posiadać takie właściwości jak:

Zobacz również: Proces budowy hali magazynowej

Budowa posadzki magazynowej

Najczęściej stosownym rozwiązaniem w halach magazynowych jest betonowa posadzka ze zbrojeniem rozproszonym. Posiada ona specjalne wzmocnienia w miejscach, w których w późniejszym czasie będą stały regały. Posadzka tego typu podzielona jest na kilka warstw, z których każda spełnia inną rolę.

Pierwszą warstwą jest gruntowe podłoże. Musi ono posiadać odpowiednio zagęszczony grunt rodzimy lub dowiezioną pospółkę. Kolejną warstwą jest właściwa podbudowa. Istnieje kilka wariantów jej wykonania. Może to być np. łamane kruszywo położone na gruncie rodzimym lub zagęszczonym nasypie. Popularne również jest wykonanie z betonu sypkiego lub lanego, jak również podbudowy wykonane na placu budowy poprzez grunt z dowozu lub stabilizowanie gruntu rodzimego. Na warstwie podbudowy umieszcza się warstwę poślizgową. Wykonywana ona jest z papy lub folii budowlanej polietylenowej. Na podbudowie umieszczana jest posadzka właściwa wraz ze zbrojeniem. Grubość tej warstwy ma największy wpływ na wytrzymałość całej konstrukcji i powinna być dobrana indywidualnie do przyszłych obciążeń. Podczas procesu schnięcia posadzki i zacierania nakłada się na nią posypkę nawierzchniową. Ma ona za zadanie utwardzenie zewnętrznej powierzchni. Ostatnią warstwą jest materiał impregnujący. Ma on za zadanie zamknięcie porów w betonie oraz zapobieganie pyleniu posadzki. Dodatkowymi cechami jakie zapewnia impregnat jest podniesiona odporność na ścieranie oraz ułatwienie utrzymania czystości poprzez ujednolicenie powierzchni.