Wymiana dachu – czy trzeba uzyskać pozwolenie?

remont dachu

Prace budowlane dotyczące własnej nieruchomości mogą w niektórych przypadkach wymagać zawiadomienia odpowiedniego urzędu. W innych sytuacjach właściciele budynków muszą ubiegać się o specjalne pozwolenia, które pozwolą wykonywać rozmaite modernizacje. Jak jest z remontem dachu? Czy niezbędne jest zgłoszenie remontu dachu?

Pozwolenie na remont dachu – czy jest potrzebne?

Punktem wyjścia jest wyjaśnienie, czym tak naprawdę jest remont? Zgodnie z literą prawa jest definiowany jako roboty/prace, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, przy czym dopuszczalne jest wykorzystanie wyrobów (materiałów) budowlanych innych, niż użyto pierwotnie. W tym miejscu warto też dodać, że wykonywane prace w żadnym stopniu nie wpływają na zmianę parametrów budynku oraz właściwości użytkowych. Przykładami może być:

Jak to się ma do zadaszenia w domu jednorodzinnym? Powyższa definicja oznacza, że pozwolenie na remont dachu (polegający na jego naprawie lub wymianie istniejącego pokrycia) nie jest wymagane. Obszar oddziaływania prac remontowych dotyczy wyłącznie działki, na której znajduje się nie ruchomość i w nawet w najmniejszym stopniu nie powoduje ograniczenia możliwości zabudowy na sąsiednich posesjach.

W jakich przypadkach należy dokonać zgłoszenia remontu dachu?

Skoro wiadomo, kiedy pozwolenie na remont dachu jest niepotrzebne, to warto zastanowić się nad zupełnie odwrotną sytuacją. Jeżeli zaplanowany remont dachu spowoduje zmianę dotychczasowych parametrów budynku i wpłynie na uzyskanie zupełnie nowych właściwości użytkowych nieruchomości, to wówczas niezbędne jest dokonanie zgłoszenia. Modernizacja dachu, która w dużym stopniu ingeruje w jego konstrukcje, wymaga uprzedniego skontaktowania się z odpowiednimi organami. Przykładowymi pracami są m.in. nadbudowa, czy wbudowanie dodatkowego okna dachowego.

Oprócz tego należy pamiętać, że uzyskanie pozwolenia na remont dachu będzie niezbędne w przypadkach:

Zgłoszenie remontu dachu – o czym należy pamiętać?

Przed otrzymaniem odpowiedniego pozwolenia na remont dachu należy dokonać właściwego zgłoszenia. Do tego niezbędny jest specjalny formularz (wniosek), w którym trzeba zamieścić szczegółowe informacje na temat planowanego remontu dachu m.in. rodzaj, zakres oraz sposób realizowanych prac modernizacyjnych w obrębie nieruchomości. Ponadto należy podać dokładny termin rozpoczęcia zaplanowanego remontu – do zgłoszenia należy załączyć też odpowiednie oświadczenie, które potwierdza możliwość dysponowania budynkiem na cele budowlane. Tak przygotowanie zgłoszenie remontu dachu należy zgłosić w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa (bądź urzędu miasta na prawach powiatu).

W niektórych przypadkach w zgłoszeniu należy uwzględnić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie projekt budowlany. Jest on niezbędny w dwóch przypadkach:

Gdy sytuacja dotyczy budynku lub obszaru zabytkowego, to pozwolenie na remont dachu należy uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Do prac remontowych można przystąpić w terminie 3 tygodni od momentu wysłania zgłoszenia do urzędu – pod warunkiem, że starosta lub prezydent miasta nie odrzucili wniosku i przyznali pozwolenie na wykonywanie zaplanowanych robót.

Zobacz również: Dach płaski czy dwuspadowy? Co wybrać?

FASTKRAKÓW – profesjonalne remonty dachu

Firma budowlana FastKraków z chęcią podejmie się prac remontowych dachów, które wymagają pozwolenia, a także tych, które można realizować bez konieczności zgłaszania w starostwie. Z chęcią poznamy Państwa potrzeby i zaproponujemy najlepsze z możliwych rozwiązań – z naszej strony gwarantujemy profesjonalne doradztwo, rzetelny kosztorys i sprawną realizację projektu. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców i nowoczesnemu wyposażeniu gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!